Archive for the ‘Ajian Kaya Raya’ Category

AJIAN KAYA HARTA

Mei 14, 2010

AJIAN KAYA HARTA

Sedikit atau banyak, kecil atau besar – rezeki seseorang memang telah diatur oleh Allah SWT, tapi dalam Al-Qur’an juda disebutkan “Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang tersebut berusaha merubahnya sendiri”. Kaedah ini menunjukkan pentingnya usaha untuk maju – selalu tambah – bahkan denagn tingkatan kemampuan dalam berusahalah nasib seseorang ditentukan termasuk rezeki. Adapun ajian dibawah ini adalah ijazah yang banyak dijalani oleh nenek moyang kita yang berasal dari jawa yang konon bersumber dari para Wali Jawa yang jadi sesepuh atau penasihat spiritual di Kerajaan Majapahit yang dulu banyak diberikan kepada abdinya yang kesusahan rezeki.

Syarat-syaratnya :

  • Mahu menjalani ibadah (solat) dengan baik.
  • Benar-benar dalam keadaan kepepet / papa dan memerlukan.
  • Puasa sunnah hajat 40 hari.
  • Selama puasa makannya hanya sekali, baik buka maupun sahur iaitu pukul 12 malam.
  • Selama puasa setiap malam sebelum makan baca do’a / mantra.
  • Setelah selesai puasa terus nglowong 3 hari 3 malam.

Mantranya :

Bismillahirrohmaanirrohiim

Ingsun amatek ajiku si wisakrama

Marmati kakang kawah adhi ari-ari

Sadulurku papat kalima pancer

Saduluruku kang kerawatan kang ora kerawatan

Kang metu bareng sedino lan ora metu bareng sedina

Lan sedulurku kabeh bae

Bapanta ana ngarep

Ibunta ana mburi

Mara bukaken geongku

Maju pat kangh ana ing kiblat papat kalima tengah

Ayo podo tumandango bebarengan

Podo gawanen kalumpukno dadi siji.

Saking kersane Allah

Laa ilaaha illallah Muhammadurusulullah.

(Setelah menjalani puasa 40 hari dan nglowong 3 hari 3 malam, do’a / mantra ini supaya dibaca setiap akan tidur dan setiap akan kerja … Insya Allah dalam dekat rezeki mengalir deras menuju anda).

Iklan

GENDAM HARTA BENDA SEMUA KENIKMATAN

Mei 14, 2010

GENDAM HARTA BENDA SEMUA KENIKMATAN

Dalam keperluan hidup ini ada yang kecil ada pula yang besar, ada yang longgar ada yang kepepet / papa, begitu juga dengan harta atau kenikmatanlain yang kadang ada yang harus kita peroleh secepatcepatnya, misal karena ditagih orang – bayar hutang – ada sakit dadakan dan lain sebagainya. Dalam kondisi normal seperti ini kita harus mencari jalan secepatnya dan manakala ketemu jalannya kita akan terasa nikmat dan bila kita tak mau mencari jalannya kemudian pasarah tanpa usaha baik secara lahir maupun bathin maka boleh jadi karena ujian hidup yang berat melelahkan dan mepet itu jadi laknat dan adzab karena lemahnya diri kita dalam menghadapi ujian hidup. Adapun ilmu gendam dibawah ini aslinya hanya digunakan oleh orang-orang yang kepepet / papa buntu jalannya dalam mencari rezeki. Adapun untuk menguasai ilmu ini harus memenuhi tata cara seperti dibawah ini :

  • Puasa sunnah 7 hari
  • Selama puasa badan usahakan selalu bersih dari hadast kecil dan besar.
  • Selama puasa setiap malam kira-kira tengah malam atau menjelang tidur melakukan solat sunnah hajat 2 rekaat dengan tata cara : rekaat pertama habis Fatihah sebelum baca surat-surat Al-Qur’an baca do’a : Robbana wasi’ta kulla syaiin romatan wa-‘ilman. Pada rekaat kedua habis Fatihah sebelum baca surat-surat Al-Qur’an baca do’a : Fa-amma inkaana minal-muqorrobiina farouhun waroihanun wajannatun na’iim.
  • Setelah selesai solat dengan khusyu’ terus berdo’a .

Do’a yang dibaca :

Bismillahirrohmaanirrohiim

Ilaa hadroti Rasulillahi Muhammad SAW

Waila hadroti Malaikati Jibril, Isrofil-Izroil, Munkar, nakir, roqib , Atid, Malik, Ridwan.

Waila hadroti Sayyidina Ashif bin Bakhoyya. Waila Sayyidina Uwais al-Qorniyy

Khususon Sulthonil Auliya’ Syech Abdul Qodir Jaelani

Al-fatihah (41 kali)

Terus Baca do’a :

Aliimun biasraarii

Khobiirun bichaajati

Samii un bashiirun bil-quluubi wamaa chawat

Bismika arjuu minka naila mathoolibii

Bijaahika fal-amlaaku jam an tasaaro at (100 kali)

Artinya :

Dzat yang mengetahui rahsia hidupku

Dzat yang memahami dengan jelas keperluanku

Dzat yang mendengar dan melihat dengan jelas hati dan apa yang ada di dalamnya

Dengan menyebut nama-Mu aku berharap dari-Mu untuk memperoleh apa yang kucari. Atas

kebenaran dzat-Mu pula untuk memeiliki semuanya dengan mudah.